Turvallisuus

Valvomme tuotteidemme turvallisuutta

ConFoot tuotteille on tehty yksityiskohtainen riskiarviointi ja pyritty sen avulla poistamaan mahdollisesti vaaraa aiheuttavat tilanteet. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota testaus-, tuotanto- ja valmistusmenetelmiin, jotta tuotteidemme laatu on saatu mahdollisimman korkeaksi ja tasaiseksi. Tuulikuorman vaikutus on myös otettu huomioon ConFoot kontinjalkoja suunniteltaessa ja valmistettaessa.

Tuotteiden suunnittelu ja testaus tehdään Suomessa.

 

ConFoot tuotteissa on merkinnät suurimmasta sallitusta kuormituksesta sekä muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.
 

Lujuuslaskelmat

Oy ConFoot Ltd on toteuttanut dokumentoidun lujuuslaskelman noudattaen standardien SFS-EN 1993-1-1, SFS-EN 1993-1-8 ja SFS-EN 1494 ohjeita.

CF Lujuuslaskelma (ENG)

CFP Lujuuslaskelma (ENG)

CFU Lujuuslaskelma (ENG)

 

Testaus


ConFoot- jalat on testattu yksityiskohtaisella testiohjelmalla, CF EN 283 (ISO 12100:2010), joka sisältää sekä staattisia että dynaamisia testejä ja mittauksia. Sekä testiohjelma että –menetelmä on sertifioitu.

 

Tuulikuorman vaikutus

Oy ConFoot Ltd on toteuttanut dokumentoidun tuulesta syntyvän vaikutuksen analyysin noudattaen standardin EN 1991-1-4:2005+A1 Eurocode 1: Actions and structures – Part 1-4 :General actions – Wind actions mukaisesti.

Tuulikuorman analyysi (tyhjä kontti) (ENG)

Tuulikuorman laskentaraportti (suhteutettu ladatun kontin painoon) (ENG)

 

Riskiarvionti

Oy ConFoot Ltd on toteuttanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY koneista, sekä valtioneuvoston asetuksen 400/2008 koneiden turvallisuudesta edellyttämän dokumentoidun riskiarvioinnin.

CF, CFP, CFL, CFU Todistus riskiarvioinnista (ENG)

 

CE-sertifikaatti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus

CFU CE-sertifikaatti (ENG)

CF, CFP, CFL vaatimustenmukaisuusvakuutus (ENG)

 

Käyttöohjeet

ConFoot-jalkojen käyttöä varten on laadittu yksityiskohtainen käyttöohje. Työnantaja vastaa siitä, että käyttäjät ovat tutustuneet käyttöohjeeseen. Ohjeessa on määritelty tarkasti miten jalkoja tulee käyttää, kunnossapitää, tarkastaa ja testata, olosuhteet missä jalkoja voidaan käyttää sekä muut rajoitteet käytölle.

Oy ConFoot Ltd voi avustaa tuotteiden tarkastuksissa käytön aikana tarvittaessa. Jos ConFoot-jalkoihin on aiheutunut käytöstä johtuvia vaurioita, tulee niistä ilmoittaa yritykselle viipymättä

CF, CFP, CFL Käyttöohjeet

CFU Käyttöohjeet (ENG)

 

LNG container use with ConFoot

Jäikö jokin mietityttämään?