Turvallisuus

Valvomme tuotteidemme turvallisuutta

ConFoot tuotteille on tehty yksityiskohtainen vaaran arviointi ja pyritty sen avulla poistamaan mahdollisesti vaaraa aiheuttavat tilanteet. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota testaus-, tuotanto- ja valmistusmenetelmiin, jotta tuotteen laatu on saatu mahdollisimman korkeaksi ja tasaiseksi. Ulkoisten olosuhteiden aiheuttamat vaaratekijät on myös suunnittelussa.

Tuotteiden suunnittelu ja testaus tehdään Suomessa.

 

ConFoot tuotteissa on merkinnät suurimmasta sallitusta kuormituksesta sekä muista turvallisuuteen liittyvistä seikoista.

 

Testaus

 

ConFoot- jalat on testattu yksityiskohtaisella testiohjelmalla, CF EN 283 (ISO 12100:2010), joka sisältää sekä staattisia että dynaamisia testejä ja mittauksia. Sekä testiohjelma että –menetelmä on sertifioitu.

 

Käyttöohjeet

 

ConFoot-jalkojen käyttöä varten on laadittu yksityiskohtainen käyttöohje. Työnantaja vastaa siitä, että käyttäjät ovat tutustuneet käyttöohjeeseen. Ohjeessa on määritelty tarkasti miten jalkoja tulee käyttää, kunnossapitää, tarkastaa ja testata, olosuhteet missä jalkoja voidaan käyttää sekä muut rajoitteet käytölle.

Oy ConFoot Ltd voi avustaa tuotteiden tarkastuksissa käytön aikana tarvittaessa.  Jos ConFoot-jalkoihin on aiheutunut käytöstä johtuvia vaurioita, tulee niistä ilmoittaa yritykselle viipymättä

 

LNG container use with ConFoot

Kysy lisää ConFoot tuotteista

Ainoa kannettava kontinkäsittelyratkaisu maailmassa!