Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Oy ConFoot Ltd

PL 287
00151 Helsinki

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Oy ConFoot Ltd:n palveluiden käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin, tilastointiin, palvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen sekä muihin palveluihin liittyviin tarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään mm. seuraavanlaisia tietoja:

  • Nimi
  • Yhteystiedot
  • Muut käyttäjän itse antamat tiedot
  • Työtehtävään liittyviä tietoja, kuten tehtävä, titteli, vastuualue
  • Asiakaspalvelun ja myynnin yhteydenottoja
  • Yrityksen verkkosivujen ja -palvelujen käyttötietoja, kuten ajankohta, sivut ja vierailun kesto
  • Markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustietoja
  • Oppaiden ja muiden materiaalien tilaus- ja lataustietoja
  • Evästeitä
  • Erikseen yksilöityjä suostumuksia tai lupia henkilötietojen käsittelyyn

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi asiakkaasta ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa Oy ConFoot Ltd:lle tai jotka on saatu esimerkiksi työ- tai toimeksiantosopimusta laadittaessa tai markkinointitarkoituksiin.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUS-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

 

Oy ConFoot Ltd pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta esimerkiksi lainsäädännön muuttumisen perusteella.