Kohderyhmät

Teollisuus ja kauppa

  • Kontti jätetään lastaus- ja purkupaikalle omille jaloilleen
  • Perävaunua ei tarvitse jättää kontin alle, jolloin kontti voidaan jättää paikalle pidemmäksi aikaa
  • Kontit voidaan purkaa ja lastata halutussa aikataulussa
  • Kallista sideloader lastausta ei tarvita

Kuljetusyritykset

  • Konttien jättäminen ja hakeminen hoituu ilman ulkopuolista apua oman aikataulun mukaan
  • Sideloader korvaantuu tavallisella konttiperävaunulla
  • Perävaunut vapautuvat tehokkaampaan käyttöön

Jalkakonttien käyttäjät

  • Ei tarvita enää investointeja jalkakontteihin
  • Tavaran välilastauksia ja purkuja jää pois
  • Kuljetuskalusto yksinkertaistuu ja halventuu

Logistiikkakeskukset

  • Konttiliikenne voidaan hoitaa edullisemmin ja tehokkaammin
  • Ei riippuvuutta muista: Kontit ovat aina valmiina, tarvitaan vain tieto kuljettajalle koska ja mikä kontti on lähdössä

Armeija

  • Varastointi voi siirtyä suurelta osin merikontteihin
  • Erilaisia toimintoja siirretään kontteihin: Sairaalat, johtokeskukset, korjaamot yms.
  • Armeijan oma siirtokalusto on erikoistunutta ja kallista, jatkossa tarvitaan myös edullista kuljetusmahdollisuutta
  • Voidaan siirtyä käyttämään kuljetusyritysten kalustoa konttisiirtoihin

Satamat

  • Sataman sisäisessä konttiliikenteessä kontin voi jättää lastauskorkeuteen jaloilleen
  • Mahdollistaa sataman laajentamisen konttiliikenteen hoitoon ilman suuria investointeja

Huolintaliikkeet

  • Toimiessaan logistiikan keskiössä antaa uusia mahdollisuuksia ratkaista tavaran kuljetusketju