Kohderyhmät

Teollisuus ja kauppa

 • Kontti jätetään lastaus- ja purkupaikalle omille jaloilleen
 • Perävaunua ei tarvitse jättää kontin alle, jolloin kontti voidaan jättää paikalle pidemmäksi aikaa
 • Kontit voidaan purkaa ja lastata halutussa aikataulussa
 • Kallista sideloader lastausta ei tarvita

Kuljetusyritykset

 • Konttien jättäminen ja hakeminen hoituu ilman ulkopuolista apua oman aikataulun mukaan
 • Sideloader korvaantuu tavallisella konttiperävaunulla
 • Perävaunut vapautuvat tehokkaampaan käyttöön

Jalkakonttien käyttäjät

 • Ei tarvita enää investointeja jalkakontteihin
 • Tavaran välilastauksia ja purkuja jää pois
 • Kuljetuskalusto yksinkertaistuu ja halventuu

Logistiikkakeskukset

 • Konttiliikenne voidaan hoitaa edullisemmin ja tehokkaammin
 • Ei riippuvuutta muista: Kontit ovat aina valmiina, tarvitaan vain tieto kuljettajalle koska ja mikä kontti on lähdössä

Armeija

 • Varastointi voi siirtyä suurelta osin merikontteihin
 • Erilaisia toimintoja siirretään kontteihin: Sairaalat, johtokeskukset, korjaamot yms.
 • Armeijan oma siirtokalusto on erikoistunutta ja kallista, jatkossa tarvitaan myös edullista kuljetusmahdollisuutta
 • Voidaan siirtyä käyttämään kuljetusyritysten kalustoa konttisiirtoihin

Satamat

 • Sataman sisäisessä konttiliikenteessä kontin voi jättää lastauskorkeuteen jaloilleen
 • Mahdollistaa sataman laajentamisen konttiliikenteen hoitoon ilman suuria investointeja

Huolintaliikkeet

 • Toimiessaan logistiikan keskiössä antaa uusia mahdollisuuksia ratkaista tavaran kuljetusketju