Zastosowanie

Przemysł i handel

 • Kontener można pozostawić na podporach ConFoot w doku przeładunkowym
 • Nie ma potrzeby pozostawiania kontenera na przyczepie
 • Kontenery mogą być przeładowywane w odpowiedniej kolejności
 • Kontenery mogą być przeładowywane w dogodnym momencie
 • Nie ma potrzeby stosowania drogiego sprzętu, jak przyczepy z urządzeniami do ładowania kontenerów

Firmy transportowe

 • Rozładunek i załadunek kontenerów jest możliwy w dowolnej chwili bez pomocy osób z zewnątrz
 • Przyczepy z urządzeniami do ładowania kontenerów są zastępowane zwykłymi ciągnikami i przyczepami
 • Większe uniezależnienie od operatorów zewnętrznych w przypadku konieczności rezerwowania wózka widłowego, ładowarki kontenerowej, itp.

Porty

 • Podczas manipulowania kontenerami w portach, można pozostawić je na podporach ConFoot na wysokości umożliwiającej załadunek na naczepę podkontenerową
 • Możliwość usprawnienia ruchu w porcie niskim nakładem kosztów

Użytkownicy nadwozi wymiennych

 • Inwestowanie w kolejne nadwozia wymienne nie jest już konieczne
 • Skrócenie czasu potrzebnego na załadunek i rozładunek
 • Uproszczenie sprzętu transportowego przekłada się na większą efektywność i mniejsze koszty
 • Kontenery morskie, które nie nadają się już do transportu morskiego mogą być używane jako kontenery magazynowe lub nadwozia wymienne

Centra logistyczne

 • Kontenerami można manipulować bez potrzeby stosowania drogiego sprzętu przeładunkowego
 • Koniec z uzależnieniem od innych; kontenery są gotowe do załadunku przez cały czas i kierowca może załadować je w dowolnym momencie

Firmy spedycyjne

 • Podpora ConFoot otwiera przed firmami spedycyjnymi nowe możliwości w zakresie organizowania łańcuchów logistycznych

Siły zbrojne

 • W większości przypadków możliwy jest załadunek zaopatrzenia do kontenerów morskich
 • Możliwe jest umieszczenie w kontenerach różnych obiektów, jak szpitale polowe, centra zarządzania, warsztaty naprawcze, itd.
 • Oszczędne i efektywne rozwiązanie transportowe w porównaniu z drogim i wyspecjalizowanym sprzętem transportowym stosowanym przez siły zbrojne
 • Do przewozu kontenerów można korzystać z usług firm transportowych
 • Ciągła dostępność do sprzętu w kontenerach pozwala na większą elastyczność