Bezpieczeństwo

Produkt ten został poddany szczegółowej analizie ryzyka. Wszelkie możliwości wystąpienia ryzyka zostały przeanalizowane i zminimalizowane poprzez odpowiednie zaprojektowanie i wytworzenie produktu, a także zapewnienie odpowiednich instrukcji użytkowania, możliwości konserwacji i technicznych oględzin produktu.

W celu zapewnienia ciągłej i wysokiej jakości produktu szczególną uwagę poświęcono metodom jego wytwarzania i produkcji. W procesie projektowania i produkcji podpór ConFoot uwzględniono także zewnętrzne możliwości wystąpienia ryzyka.

Testowanie

Podpory ConFoot zostały poddane testom zgodnie ze szczegółowym planem o numerze CF EN 283, który przewiduje zarówno statyczne i dynamiczne testy oraz pomiary. Zarówno plan testów jak i sama procedura zostały odpowiednio certyfikowane. Produkt sprawdzony został pod kątem największego dopuszczalnego obciążenia oraz spełniania innych stosownych wymogów bezpieczeństwa.

Instrukcja użytkowania

Dla podpór ConFoot zostały opracowane szczegółowe instrukcje użytkowania. Pracodawcy mają obowiązek zapoznania swoich pracowników z instrukcjami użytkowania podpór. Zawarto i wyjaśniono w nich metody użytkowania, konserwacji, jak i technicznych oględzin podpór. Opisano tam również warunki, w których możliwe jest korzystanie z podpór ConFoot, oraz inne ograniczenia.