Veiligheid

Het product is geëvalueerd in een gedetailleerde risicoanalyse. Elk mogelijk risico is onderzocht en ondervangen door engineeringoplossingen, productieaanpassingen, gebruikershandleidingen en onderhouds- en inspectierichtlijnen van het product. Er is vooral aandacht besteed aan de productiemethodes om een constante hoge kwaliteit te garanderen. De risico’s van externe invloeden zijn ook meegenomen in het ontwerp en de productie van de ConFoot containerpoten.

Bovendien zijn de ConFoot containerpoten getest tot de maximaal toegestane belasting en andere relevante veiligheidsrichtlijnen.

Test

ConFoot containerpoten zijn getest volgens een gedetailleerd testplan, CF EN 283, inclusief statische en dynamische tests en metingen. Zowel het testplan als de testprocedure zijn gecertificeerd.

Gebruikersinstructies

Voor de ConFoot containerpoten zijn gedetailleerde gebruiksinstructies opgesteld. Werkgevers hebben de plicht ervoor te zorgen dat hun personeelsleden bekend zijn met deze gebruikersinstructies. Het gebruik, onderhoud en inspectie worden in detail uitgelegd. Ook de omstandigheden waarin de ConFoot containerpoten gebruikt kunnen worden en andere beperkingen zijn gespecificeerd.

Onderhoud en Inspectie