Turvallisuus

Tuotteelle on tehty yksityiskohtainen vaaran arviointi ja pyritty sen avulla poistamaan mahdollisesti syntyvät vaaraa aiheuttavat tilanteet. Erityisesti tuotanto- ja valmistusmenetelmiin on kiinnitetty huomiota, jotta tuotteen laatu on saatu mahdollisimman korkeaksi ja tasaiseksi. Ulkoisten olosuhteiden aiheuttamat vaaratekijät on myös huomioitu tuotteen suunnittelussa.

Lisäksi tuotteessa on merkinnät suurimmasta sallitusta kuormituksesta ja joistakin muista turvallisuuteen liittyvistä seikoista.

Testaus

ConFoot- jalat on testattu yksityiskohtaisella testiohjelmalla, CF EN 283, joka sisältää sekä staattisia että dynaamisia testejä ja mittauksia. Sekä testiohjelma että –menetelmä on sertifioitu.

Käyttöohje

ConFoot-jalkojen käyttöä varten on laadittu yksityiskohtainen käyttöohje. Työnantaja vastaa siitä, että käyttäjät ovat tutustuneet käyttöohjeeseen. Käyttöohjeessa on määritelty tarkasti miten jalkoja tulee käyttää, kunnossapitää, tarkastaa ja testata sekä olosuhteet missä jalkoja voidaan käyttää ja muut rajoitteet jalkojen käytölle.

Kunnossapito

ConFoot-jalkoja tulee käyttää käyttöohjeen mukaan. Oy ConFoot Ltd voi avustaa tuotteiden tarkastuksissa käytön aikana tarvittaessa.  Jos ConFoot-jalkoihin on aiheutunut käytöstä johtuvia vaurioita, tulee niistä ilmoittaa yritykselle viipymättä.